https://www.livechatalternative.com/
Търсене
Close this search box.

Реконструкция на водопроводната мрежа, изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция в с. Заберново

Държавен фонд “Земеделие” предоставя на Община Малко Търново безвъзмездна финансова помощ , по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони ОС 3 2007- 2013г за реализация на проект: : „Реконструкция на водопроводната мрежа, изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция в с. Заберново“

Проекта е на стойност 1 881 812 лв.
Срок за изпълнение на проекта – 30 месеца.

Дейности по проекта:

1. Реконструкция на водопроводната мрежа в с. Заберново;
2. изграждане на канализационна мрежав с. Заберново „
3. изграждане на пречиствателна станция в с. Заберново

Възрастни – 7.00 лв.

Учащи – 4.00 лв.

Пенсионери – 3.00 лв.

Хора с увреждания – безплатно

Беседа – 15.00 лв.

Групови посещения /над 13 човека/

– Възрастни – 5.00 лв.

– Учащи – 3.00 лв.

– Пенсионери – 3.00 лв.

– Беседа групови посещения – 15.00 лв.

Семеен билет – 15.00 лв.

Посещение на експозиция в м. Петрова нива – безплатно