Община Малко Търново отдава голямо значение на принципа на зачитане на личния живот. Политиката относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на личните данни от институциите е съобразена със Закона за защита на личните данни.

По принцип достъпът до предлаганата на или чрез настоящия сайт информация не изисква предоставянето на лични данни. В някои случаи обаче, Община Малко Търново чрез официалният си сайт, формите си за връзка и форума на сайта е възможно да събира Ваша лична информация. В този смисъл Община Малко Търново се придържа строго към отговорно ползване на лична информация, която събира от посетители на официалния уеб сайт.

В момента на предоставяне на информация или използване на някоя част от уеб сайта, Вие се съгласявате Община Малко Търново да ползва тази информация, както е описано тук: