Наименование на услугата   Цена  
Издаване на свидетелство за собственост на едър добитък   10 лв.  

 

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЖИВОТНОВЪДЕН ОБЕКТ - ЛИЧНО СТОПАНСТВО

- Регистрация на животновъден обект - лично стопанство

- Заявление за регистрация

- Закон за ветеринарномедицинската дейност

- Наредба № 44 от 20 април 2006 г за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти