Наименование на услугата   Цена  
Издаване на свидетелство за собственост на едър добитък   10 лв.