Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 

 ПРОВЕРКА ЗА ВАШИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА МОЖЕ ДА ИЗВЪРШИТЕ ТУК

  

Заявленията се подават в Общински център за услуги и информация на граждани
Работно време на ОЦУИГ: 08.30 ч. – 17.00 ч.
Тел. : 05952 / 31 52

          05952/ 35 97

  

Име на получателя: 

Община Малко Търново

IBAN:

BG47STSA93008400000200

Банка ДСК

BIC на банката на получателя:

STSABGSF

 

Наименование на услугата Такса Срок
1. Издаване на удостоверение за данъчна оценка

10.00 лв.

20.00 лв.

30.00 лв.

7 дни

3 дни

1 ден

2.

 

 

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

 

 

10.00 лв.

20.00 лв.

30.00 лв.

7 дни

3 дни

1 ден

3.

 

 

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

 

 

10.00 лв.

20.00 лв.

30.00 лв.

7 дни

3 дни

1 ден

4.

 

 

Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

 

 

10.00 лв.

20.00 лв.

30.00 лв.

 7 дни

3 дни

1 ден

5. Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства  2.00 лв.   7 дни
6. Заверка на молба - декларация и на вече издадено удостоверение  2.00 лв. 7 дни 
7. Издаване на копие от подадена данъчна декларация  2.00 лв.  
8. Заверен дубликат от квитанция за платен данък или такса 2.00 лв.  
9. Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство 2.00 лв. 7 дни

10.

 

 

Издаване на удостоверение за декларирани данни

 

 

5.00 лв

10.00 лв.

15.00 лв.

7 дни

3 дни

1 ден

11. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължение по Закона за местните данъци и такси 5.00 лв. 7 дни
12.

Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения.

Изготвяне на справка по искане на съдебен изпълнител 

15.00 лв.  7 дни
14. Искане за прихващане или възстановяване на суми без такса  
15. Изготвяне на служебна бележка за предоставен ПИН без такса  
16. Искане за отписване по давност без такса  
17. Искане за разсрочено плащане без такса  

 

 Формуляри:

Декларация по чл.27 ал.1 от НОАМТЦУ

Декларация по чл.27 ал.2 от НОАМТЦУ

Декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при придобиване на имущества

Декларация по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ. за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили

Декларация по чл.54, ал.1 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил

Декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежаван лек или товарен автомобил с техническа допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

Декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък

Декларация по чл. 61р, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси за облагане с туристически данък

Декларация по чл.14 от ЗМДТ за недвижим имот

Заявление за закриване на партида  на моторно превозно средство

Заявление за закриване на партида  на недвижим имот

Искане за издаване на документ

Искане за прихващане или възстановяване

Заявление за заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина

Искане за издаване на удостоверение за данъчна оценка

Искане за издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство

Искане за издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване

Искане за издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж

Заявление за издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства

Заявление за издаване на препис от документ за платен данък върху недвижими имоти и такса за битови отпадъци

 

 

 

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей "Проф. д-р Александър Фол"

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре