Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 

№    Вид услуга/Подаване на заявление за: Такса  
1.

Производства за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти:

1. За настаняване под наем

2. Продажби, замени или учредяване на вещни права връху общински имоти

 

3.00 лв.

20.00 лв.

 
2. Издаване на удостоверение за наличие на реституционни претенции за недвижими имоти общинска собственост 10.00 лв.  
3. Издаване на заверени копия на документи относно общинска собственост 10.00 лв.  
4. Приемане на документи за ползване под наем на общински земеделски имот 5.00 лв.  
5. Приемане на документи за ползване под наем на общински земеделски имоти на основание чл.37, ал. 10 от ЗСПЗЗ 5.00 лв.  
6. Приемане на документи за ползване под наем павилион от общински покрит пазар 5.00 лв.  
7. Приемане на документи за ползване под наем на общински имот в регулация 5.00 лв.  
8. Приемане на документи за временно разполагане на строителни материали 5.00 лв.  
9. Приемане на документи за прекратяване на договор за наем на земеделски имоти 5.00 лв.  
10. Приемане на документи за поставяне на преместваем обект 5.00 лв.  
11. Приемане на документи за почистване на земеделски имоти от горска растителност 10.00 лв.  
12. Издаване на копие от документи  10.00 лв.  
13. Заверена молба - декларация за обстоятелствена проверка за признаване право на собственост 10.00 лв.  
14.

Приемане на документи за закупуване на общински имот в регулация

20.00 лв.  
15. Издаване на удостоверения за отписване на имот от регистрите на общинска собственост 20.00 лв.  
16. Приемане на документи за закупуване на общински имот, в който законно е построена жилищна сграда 20.00 лв.  
17. Приемане на документи за закупуване на общински имот в режим на съсобственост 20.00 лв.  
18. Приемане на документи за закупуване на общинско жилище от неговия наемател 20.00 лв.  
19. Приемане на документи за учредяване право на ползване върху общински имот 20.00 лв.  
20. Издаване на удостоверение за наличие на реституционни претенции 20.00 лв.  
21.

Тръжни книжа:

- за приватизация

- за отдаване под наем

- за продажба по ЗОС

 

150.00 лв

30.00 лв

50.00 лв

 
22.  Ползване на зали общинска собственост 10.00 лв./час  
23. Ползване на зала за граждански ритуали 20.00 лв  
24. Ползване на зала за тъжни ритуали 10.00 лв  
25. Такса за специално ползване на общински пътища 200.00 лв.  

 

Шаблони на заявления

Заявление за учредяване на право на ползване върху общински имот 

Заявление за закупуване на общински имот в режим на съсобственост

Заявление за отписване на имот от регистрите на общинска собственост

Заявление за ползване под наем на павилион от общинския пазар

Заявление за ползване под наем на общински земеделски имоти

Заявление за удостоверение за наличие на реституционни претенции върху частен имот

Заявление за закупуване на общински имот с построена собствена сграда

Заявление за закупуване на общинско жилище от неговия наемател 

Заявление за закупуване на общинско жилище

Заявление за закупуване на общински имот в регулация

Заявление за издаване на копия от документи

Заявление за ползване под наем на общински имот в регулация

Заявление за позване под наем на общински земеделски имоти по чл.37, ал. 10 от ЗСПЗЗ

Заявление за временно разпологане на строителни материали

Заявление за поставяне на преместваем обект

Заявление за почистване на общински имоти от горска растителност

Заявление за прекратяване на договор за наем на земеделски имоти

Заявление - декларация за картотекиране за общинско жилище

 

 

Декларация по чл. 37и, ал. 1 от ЗСПЗЗ

Декларация по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ

- Приложение 1

- Приложение 2

 

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей "Проф. д-р Александър Фол"

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре