Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 

№    Вид услуга/Подаване на заявление за: Такса  
1. Ползване под наем на общински жилища 3 лв.  
2. Ползване под наем на общински земеделски имот 3 лв.  
3. Ползване под наем на общински земеделски имоти на основание чл. 37, ал. 10 от ЗСПЗЗ 3 лв.  
4. Ползване под наем на павилион от общинския покрит пазар 3 лв.  
5. Ползване под наем на общински имот в регулация 3 лв.  
6. Временно разполагане на строителни материали 3 лв.  
7. Прекратяване на договор за наем на земеделски имоти 3 лв.  
8. Поставяне на преместваем обект 3 лв.  
9. Заверени копия на документи относно общинска собственост  5 лв.  
10. Почистване на земеделски имоти от горска растителност 5 лв.  
11. Издаване на удостоверение за наличие на реституционни претенции 10 лв.  
12. Издаване на копие от документи  10 лв.  
13. Заверена молба - декларация за обстоятелствена проверка за признаване право на собственост 10 лв.  
14.

Приемане на документи за продажби, замени и учредяване на вещни права

20 лв.  
15. Издаване на удостоверения за отписване на имот от регистрите на общинска собственост 20 лв.  
16. Закупуване на общински имот в регулация  20 лв.  
17. Закупуване на общински имот, в който законно е построена жилищна сграда 20 лв.  
18. Закупуване на общински имот, в режим на съсобственост 20 лв.  
19. Закупуване на общинско жилище от неговия наемател 20 лв.  
20. За учредяване право на ползване върху общински имот 20 лв.  
       
       

 

Шаблони на заявления

Заявление за закупуване на общински имот с учредено право на строеж

Заявление за ликвидиране на съсобствеността

Заявление за отписване от актовите книги на общинска собственост

Заявление за ползване под наем на клетка от общинския пазар

Заявление за ползване под наем на общински земеделски имоти

Заявление за учредяване на право на пристрояване /надстрояване/ върху общински имот

Заявление за учредяване на право на ползване върху общински имот

Заявление за учредяване на право на строеж върху общински имот

Заявление за удостоверение за наличие на реституционни претенции върху частен имот

Заявление за закупуване на общински имот с построена собствена сграда

Заявление за закупуване на общински апартамент

Заявление за закупуване на общински имот

Заявление за замяна на собствен имот с общински

Заявление за издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии

 

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей "Проф. д-р Александър Фол"

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре