https://zaimberi.com http://z-zaim.ru https://credits-online.kz
Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 

№    Вид услуга Такса Срок
1. Приемане на документи за настаняване под наем 3 лв. 1 месец
2. Приемане на документи за продажби, замени и учредяване на вещни права 20 лв. 1 месец
3. Издаване на удостоверения за:
- наличие на реституционни претенции
- установена жилищна нужда
- отписване на имот от актовите книги за общинска собственост
5 лв. 10 дни
4. Заверени копия от документи относно общинската собственост 5 лв. 10 дни
5. Заверена молба – декларация за обстоятелствена проверка за признаване право на собственост    10 лв. 3 дни
6. Издаване на разрешително за извършване на амбулантна търговия 20 лв. 1 месец

 

Шаблони на заявления

Заявление за закупуване на общински имот с учредено право на строеж

Заявление за ликвидиране на съсобствеността

Заявление за отписване от актовите книги на общинска собственост

Заявление за ползване под наем на клетка от общинския пазар

Заявление за ползване под наем на общински земеделски имоти

Заявление за учредяване на право на пристрояване /надстрояване/ върху общински имот

Заявление за учредяване на право на ползване върху общински имот

Заявление за учредяване на право на строеж върху общински имот

Заявление за удостоверение за наличие на реституционни претенции върху частен имот

Заявление за закупуване на общински имот с построена собствена сграда

Заявление за закупуване на общински апартамент

Заявление за закупуване на общински имот

Заявление за замяна на собствен имот с общински

 

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей "Проф. д-р Александър Фол"

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре