Провеждане на публично оповестен търг на 10.04.2020 г, от 10.00 ч. 

                                                                                                                                                                                 публикувано на 27 март 2020 г, 09:30 ч

    Провеждане на публично оповестен търг на 10.04.2020 г, от 14.00 ч.

                                                                                                                                                                                 публикувано на 27 март 2020 г, 09:35 ч

 

Провеждане на публично оповестен търг на 14.04.2020 г, от 10.00 ч.

                                                                                                                                                                публикувано на 27 март 2020 г, 09:40 ч

 

Провеждане на публично оповестен търг на 14.04.2020 г, от 14.00 ч.

                                                                                                                                                                публикувано на 27 март 2020 г, 09:40 ч


Провеждане на публично оповестен търг на 15.04.2020 г, от 10.00 ч.

                                                                                                                                                           публикувано на 27 март 2020 г, 09:50 ч

  

Провеждане на публично оповестен търг на 16.04.2020 г, от 10.00 ч.

                                                                                                                                                        публикувано на 02 април 2020 г, 14:00 ч

 

Провеждане на публично оповестен търг на 16.04.2020 г, от 11.00 ч.

                                                                                                                                                       публикувано на 02 април 2020 г, 14:05 ч

 

Провеждане на публично таен търг на 29.04.2020 г, от 10.00 ч.

                                                                                                                                                       публикувано на 24 април 2020 г, 10:30 ч

 

Провеждане на публично оповестен търг на 08.05.2020 г, от 11.00 ч.

                                                                                                                                                       публикувано на 28 април 2020 г, 11:30 ч

Провеждане на публично оповестен търг на 08.05.2020 г, от 14.00 ч.

                                                                                                                                                       публикувано на 04 май 2020 г, 16:30 ч

 

Провеждане на публично оповестен търг на 11.05.2020 г, от 15.00 ч.

                                                                                                                                                       публикувано на 04 май 2020 г, 16:35 ч

 

Провеждане на публично оповестен търг на 11.05.2020 г, от 11.00 ч.

                                                                                                                                                       публикувано на 04 май 2020 г, 16:40 ч

Провеждане на публично оповестен търг на 02.06.2020 г, от 11.00 ч.

                                                                                                                                                       публикувано на 20 май 2020 г, 10:20 ч

Провеждане на публично оповестен търг на 02.06.2020 г, от 14.00 ч.

                                                                                                                                                       публикувано на 20 май 2020 г, 10:21 ч

 

Провеждане на публично оповестен търг на 02.06.2020 г, от 15.00 ч.

                                                                                                                                                       публикувано на 20 май 2020 г, 10:25 ч

 

Провеждане на публично оповестен търг на 02.07.2020 г, от 10.00 ч.

                                                                                                                                                       публикувано на 24 юни 2020 г, 10:20 ч

 

Провеждане на публично оповестен търг на 05.08.2020 г, от 10.00 ч.

                                                                                                                                                       публикувано на 22 юли 2020 г, 15:05 ч

Провеждане на публично оповестен търг на 05.08.2020 г, от 14.00 ч.

                                                                                                                                                       публикувано на 22 юли 2020 г, 15:05ч

 

Провеждане на таен търг на 27.08.2020 г, от 10.00 ч.

                                                                                                                                                       публикувано на 12 август 2020 г, 10:55ч

Провеждане на таен търг на 17.09.2020 г, от 10.00 ч.

                                                                                                                                                       публикувано на 09 септември 2020 г, 10:05ч

Провеждане на публично оповестен търг на 24.09.2020 г, от 10.00 ч.

                                                                                                                                                       публикувано на 11 септември 2020 г, 08:50ч

Провеждане на публично оповестен търг на 25.09.2020 г, от 11.00 ч.

                                                                                                                                                       публикувано на 11 септември 2020 г, 08:51ч

 

Провеждане на публично оповестен търг на 25.09.2020 г, от 14.00 ч.

                                                                                                                                                       публикувано на 11 септември 2020 г, 08:52ч

 

Провеждане на публично оповестен търг на 29.09.2020 г, от 10.00 ч.

                                                                                                                                                       публикувано на 11 септември 2020 г, 08:53ч

 

Провеждане на публично оповестен търг на 29.09.2020 г, от 14.00 ч.

                                                                                                                                                       публикувано на 11 септември 2020 г, 08:53ч

 

Провеждане на публично оповестен търг на 30.09.2020 г, от 10.00 ч.

                                                                                                                                                       публикувано на 11 септември 2020 г, 08:55ч

Провеждане на публично оповестен търг на 09.10.2020 г, от 11.00 ч.

                                                                                                                                                       публикувано на 29 септември 2020 г, 09:15ч

 

Провеждане на публично оповестен търг на 20.10.2020 г, от 10.00 ч.

                                                                                                                                                       публикувано на 06 октомври 2020 г, 13:10ч

 

Провеждане на публично оповестен търг на 22.10.2020 г, от 14.00 ч.

                                                                                                                                                       публикувано на 09 октомври 2020 г, 10:00ч

 

Провеждане на публично оповестен търг на 23.10.2020 г, от 10.00 ч.

                                                                                                                                                       публикувано на 09 октомври 2020 г, 10:00ч

 

Провеждане на публично оповестен търг на 23.10.2020 г, от 14.00 ч.

                                                                                                                                                       публикувано на 09 октомври 2020 г, 10:05ч

Провеждане на публично оповестен търг на 13.11.2020 г, от 10.00 ч.

                                                                                                                                                       публикувано на 30 октомври 2020 г, 09:50ч

 

Провеждане на публично оповестен търг на 03.12.2020 г, от 10.00 ч.

                                                                                                                                                       публикувано на 30 октомври 2020 г, 09:52ч

 

Провеждане на публично оповестен търг на 03.12.2020 г, от 14.00 ч.

                                                                                                                                                       публикувано на 30 октомври 2020 г, 09:55ч

 

Провеждане на публично оповестен търг на 20.11.2020 г, от 11.00 ч.

                                                                                                                                                       публикувано на 06 ноември 2020 г, 09:00ч

 

Провеждане на публично оповестен търг на 20.11.2020 г, от 14.00 ч.

                                                                                                                                                       публикувано на 06 ноември 2020 г, 09:03ч

 

Провеждане на публично оповестен търг на 20.11.2020 г, от 15.00 ч.

                                                                                                                                                       публикувано на 06 ноември 2020 г, 09:05ч