Трети фолклорен конкурс 

"С песните на Манол Михайлов"

 

- Статут

- Заявка за участие

- Протокол на наградените участници в Третия фолклорен конкурс "С песните на Манол Михайлов" - 17.08.2019 г