Дейности по проекта

Информационна среща за представяне на Проект " „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на общините Малко Търново, Царево и Приморско” - 08.07.2009 г. - Бизнес център Малко Търново

Обсъждане на Стратегия за местно развитие

Местна инициативна група Странджа трупа европейски опит

Представители на МИГ Странджа се завърнаха от Република Словения

 

Документи за учредяване на МИГ

 

Въпросник за проверка на готовността за регистрация на МИГ

ДНЕВЕН РЕД НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ

ВЪТРЕШЕН ПРАВИЛНИК за дейността на Сдружение “МИГ СТРАНДЖА”

ПРОТОКОЛ от учредително събрание на Сдружение “МИГ СТРАНДЖА”

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА АНГАЖИРАНОСТ

УСТАВ на "СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ - МИГ СТРАНДЖА"