Парламентарни избори 11 юли 2021 г

 

- Заповед на Кмета на Община Малко Търново за образуване на избирателни секции

- Заповед на Кмета на Община Малко Търново за определяне на местата за поставяне на избирателните списъци

- ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ

- Провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии

- Заповед на Кмета на Община Малко Търново за определяне на секциите за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването

- СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА 

- Разяснителна кампания