Парламентарни избори 

02 октомври 2022 г

 

- Заповед на Кмета на Община Малко Търново за образуване на избирателни секции

- Заповед на Кмета на Община Малко Търново за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци

- Провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии

- ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

- Заповед на Кмета на Община Малко Търново за определяне на секциите за гласуване за избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването

- Заповед на Кмета на Община Малко Търново за определяне на местата за поставяне на агитационни материали

- Списък на заличените лица