- Насоки за кандидатстване

- Приложения

- Съобщение за провеждане на информационна кампания 

- Съобщение за отлагане на провеждане на информационна кампания

- Процедура за извършване на оценка на подадените заявления за интерес и финансова помощ

- Класиране на подадените заявление за интерес и финансова помощ