МАНДАТ 2015 - 2019 Г

Съобщение от 20.12.2016 г 

                                                                                                                                                                              публикувано на 20 декември 2016 г , 11:36 ч  

Съобщение от 03.04.2017 г 

                                                                                                                                                                                публикувано на 03 април 2017 г , 14:20 ч

Съобщение от 06.04.2017 г 

                                                                                                                                                                                публикувано на 06 април 2017 г , 10:10 ч  

Съобщение от 24.04.2017 г 

                                                                                                                                                                                публикувано на 24 април 2017 г , 09:30 ч  

Решение № 530 от 20.03.2018 г на Административен съд - Бургас

                                                                                                                                                                                 публикувано на 26 април 2018 г , 09:20 ч 

Решение № 764 от 19.04.2018 г на Административен съд - Бургас

                                                                                                                                                                                 публикувано на 26 април 2018 г , 09:25 ч 

Съобщение от 23.05.2018 г

                                                                                                                                                                                 публикувано на 23 май 2018 г , 15:42 ч