Докладни записки за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 27.11.2019 г.

                                                                                                                                                                              публикувано на 20 ноември 2019 г, 09:40 ч 

  

Докладни записки за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 18.12.2019 г.

                                                                                                                                                                              публикувано на 11 декември 2019 г, 10:40 ч 

 

Докладни записки за провеждане на извънредно заседание на Общински съвет Малко Търново на 20.01.2020 г.

                                                                                                                                                                              публикувано на 16 януари 2020г, 14:00 ч 

 

Докладни записки за провеждане на редовно заседание на Общински съвет Малко Търново на 12.02.2020 г.

                                                                                                                                                                              публикувано на 05 февруари 2020г, 16:55 ч 

                                                                                                                                                                  актуализирано на 12 февруари 2020 г, 11:00 ч

 

Докладни записки за провеждане на извънредно заседание на Общински съвет Малко Търново на 26.02.2020 г.

                                                                                                                                                                              публикувано на 19 февруари 2020г, 15:00 ч 

  

Докладни записки за провеждане на редовно заседание на Общински съвет Малко Търново на 18.03.2020 г.

                                                                                                                                                                              публикувано на 11 март 2020г, 09:30 ч 

  

Докладни записки за провеждане на извънредно заседание на Общински съвет Малко Търново на 24.03.2020 г.

                                                                                                                                                                              публикувано на 20 март 2020г, 14:35 ч 

  

Докладни записки за провеждане на редовно заседание на Общински съвет Малко Търново на 29.04.2020 г.

                                                                                                                                                                              публикувано на 22 април 2020г, 16:35 ч 

                                                                                                                                                                     изменено на 28 април 2020 г, 10:35 ч

  

Докладни записки за провеждане на редовно заседание на Общински съвет Малко Търново на 24.06.2020 г.

                                                                                                                                                                              публикувано на 17 юни 2020г, 15:40 ч 

 

Докладни записки за провеждане на редовно заседание на Общински съвет Малко Търново на 29.07.2020 г.

                                                                                                                                                                              публикувано на 22 юли 2020г, 16:50 ч 

 

Докладни записки за провеждане на редовно заседание на Общински съвет Малко Търново на 26.08.2020 г.

                                                                                                                                                                              публикувано на 19 август 2020г, 11:20 ч 

                                                                                                                                                                        изменено на 25 август 2020 г, 14:20 ч

 

Докладни записки за провеждане на редовно заседание на Общински съвет Малко Търново на 30.09.2020 г.

                                                                                                                                                                           публикувано на  24 септември 2020г, 10:33 ч 

 

Докладни записки за провеждане на редовно заседание на Общински съвет Малко Търново на 28.10.2020 г.

                                                                                                                                                                           публикувано на  21 октомври 2020г, 16:30 ч 

Докладни записки за провеждане на редовно заседание на Общински съвет Малко Търново на 21.12.2020 г.

                                                                                                                                                                           публикувано на  14 декември 2020г, 16:55 ч 

                                                                                                                                                                    изменено на 17 декември 2020 г, 15:40 ч

 

Докладни записки за провеждане на редовно заседание на Общински съвет Малко Търново на 27.01.2021 г.

                                                                                                                                                                           публикувано на  20 януари 2021г, 16:05 ч                                                                                                                                                     

 

Докладни записки за провеждане на редовно заседание на Общински съвет Малко Търново на 24.02.2021 г.

                                                                                                                                                                           публикувано на  17 февруари 2021г, 16:15 ч                                                                                                                                                     

Докладни записки за провеждане на редовно заседание на Общински съвет Малко Търново на 31.03.2021 г.

                                                                                                                                                                           публикувано на  24  март 2021г, 14:20 ч                                                                                                                                                     

Докладни записки за провеждане на редовно заседание на Общински съвет Малко Търново на 28.04.2021 г.

                                                                                                                                                                           публикувано на  21  април 2021г, 17:00 ч                                                                                                                                                     

Докладни записки за провеждане на редовно заседание на Общински съвет Малко Търново на 28.05.2021 г.

                                                                                                                                                                           публикувано на  20  май 2021г, 13:45 ч                                                                                                                                                     

Докладни записки за провеждане на редовно заседание на Общински съвет Малко Търново на 30.06.2021 г.

                                                                                                                                                                           публикувано на  23 юни 2021г, 16:30 ч                                                                                                                                                     

Докладни записки за провеждане на редовно заседание на Общински съвет Малко Търново на 28.07.2021 г.

                                                                                                                                                                           публикувано на  21 юли 2021г, 14:40 ч              

                                                                                                                                                                               изменено на 27 юли 2021 г 16:30 ч                                                                                                                                      

Докладни записки за провеждане на редовно заседание на Общински съвет Малко Търново на 25.08.2021 г.

                                                                                                                                                                           публикувано на  18 август 2021г, 16:40 ч    

                                                                                                                                                                                изменено на 24 август 2021 г, 13:10 ч                                                                                                                                                

 

Докладни записки за провеждане на редовно заседание на Общински съвет Малко Търново на 30.06.2021 г.

                                                                                                                                                                         публикувано на  23 септември 2021г, 16:15 ч  

                                                                                                                                                                           изменено на 27 септември 2021 г, 10:00 ч