Дневен ред за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 27.11.2019 г.

                                                                                                                                                                              публикувано на 20 ноември 2019 г, 14:00 ч 

  

Дневен ред за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 18.12.2019 г.

                                                                                                                                                                              публикувано на 11 декември 2019 г, 08:30 ч 

   

Дневен ред за провеждане на извънредно заседание на Общински съвет Малко Търново на 20.01.2020 г.

                                                                                                                                                                              публикувано на 16 януари 2020 г, 13:05 ч 

  

Дневен ред за провеждане на редовно заседание на Общински съвет Малко Търново на 12.02.2020 г.

                                                                                                                                                                            публикувано на 05 февруари 2020 г, 16:55 ч 

  

Дневен ред за провеждане на редовно заседание на Общински съвет Малко Търново на 26.02.2020 г.

                                                                                                                                                                            публикувано на 19 февруари 2020 г, 13:45 ч 

   

Дневен ред за провеждане на редовно заседание на Общински съвет Малко Търново на 18.03.2020 г.

                                                                                                                                                                            публикувано на 11 март 2020 г, 14:50 ч 

   

Дневен ред за провеждане на извънредно заседание на Общински съвет Малко Търново на 24.03.2020 г.

                                                                                                                                                                            публикувано на 20 март 2020 г, 14:35 ч 

   

Дневен ред за провеждане на редовно заседание на Общински съвет Малко Търново на 29.04.2020 г.

                                                                                                                                                                            публикувано на 22 април 2020 г, 16:10 ч 

   

Дневен ред за провеждане на редовно заседание на Общински съвет Малко Търново на 24.06.2020 г.

                                                                                                                                                                            публикувано на 17 юни 2020 г, 16:20 ч 

   

Дневен ред за провеждане на редовно заседание на Общински съвет Малко Търново на 29.07.2020 г.

                                                                                                                                                                            публикувано на 22 юли 2020 г, 16:44 ч 

   

Дневен ред за провеждане на редовно заседание на Общински съвет Малко Търново на 26.08.2020 г.

                                                                                                                                                                            публикувано на 20 август 2020 г, 09:00 ч 

   

Дневен ред за провеждане на редовно заседание на Общински съвет Малко Търново на 30.09.2020 г.

                                                                                                                                                                       публикувано на 23 септември 2020 г, 16:15 ч