Дневен ред за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 27.11.2019 г.

                                                                                                                                                                              публикувано на 20 ноември 2019 г, 14:00 ч 

  

Дневен ред за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 18.12.2019 г.

                                                                                                                                                                              публикувано на 11 декември 2019 г, 08:30 ч 

   

Дневен ред за провеждане на извънредно заседание на Общински съвет Малко Търново на 20.01.2020 г.

                                                                                                                                                                              публикувано на 16 януари 2020 г, 13:05 ч 

  

Дневен ред за провеждане на редовно заседание на Общински съвет Малко Търново на 12.02.2020 г.

                                                                                                                                                                            публикувано на 05 февруари 2020 г, 16:55 ч 

  

Дневен ред за провеждане на редовно заседание на Общински съвет Малко Търново на 26.02.2020 г.

                                                                                                                                                                            публикувано на 19 февруари 2020 г, 13:45 ч 

   

Дневен ред за провеждане на редовно заседание на Общински съвет Малко Търново на 18.03.2020 г.

                                                                                                                                                                            публикувано на 11 март 2020 г, 14:50 ч 

   

Дневен ред за провеждане на извънредно заседание на Общински съвет Малко Търново на 24.03.2020 г.

                                                                                                                                                                            публикувано на 20 март 2020 г, 14:35 ч 

   

Дневен ред за провеждане на редовно заседание на Общински съвет Малко Търново на 29.04.2020 г.

                                                                                                                                                                            публикувано на 22 април 2020 г, 16:10 ч 

   

Дневен ред за провеждане на редовно заседание на Общински съвет Малко Търново на 24.06.2020 г.

                                                                                                                                                                            публикувано на 17 юни 2020 г, 16:20 ч 

   

Дневен ред за провеждане на редовно заседание на Общински съвет Малко Търново на 29.07.2020 г.

                                                                                                                                                                            публикувано на 22 юли 2020 г, 16:44 ч 

   

Дневен ред за провеждане на редовно заседание на Общински съвет Малко Търново на 26.08.2020 г.

                                                                                                                                                                            публикувано на 20 август 2020 г, 09:00 ч 

   

Дневен ред за провеждане на редовно заседание на Общински съвет Малко Търново на 30.09.2020 г.

                                                                                                                                                                       публикувано на 23 септември 2020 г, 16:15 ч 

   

Дневен ред за провеждане на редовно заседание на Общински съвет Малко Търново на 28.10.2020 г.

                                                                                                                                                                       публикувано на 21 октомври 2020 г, 16:20 ч 

  

Дневен ред за провеждане на редовно заседание на Общински съвет Малко Търново на 21.12.2020 г.

                                                                                                                                                                       публикувано на 14 декември 2020 г, 11:00 ч 

   

Писмо за оттегляне на докладна с вх. № 314/30.11.2020 включена в дневния ред на редовно заседание на Общински съвет Малко Търново на 21.12.2020 г.

                                                                                                                                                                       публикувано на 21 декември 2020 г, 16:00 ч 

  

Дневен ред за провеждане на редовно заседание на Общински съвет Малко Търново на 20.01.2021 г.

                                                                                                                                                                       публикувано на 20  януари 2021 г, 10:45 ч 

    

Дневен ред за провеждане на редовно заседание на Общински съвет Малко Търново на 24.02.2021 г.

                                                                                                                                                                       публикувано на 17 февруари 2021 г, 14:55 ч 

    

Дневен ред за провеждане на редовно заседание на Общински съвет Малко Търново на 31.03.2021 г.

                                                                                                                                                                       публикувано на 24 март 2021 г, 13:49ч 

    

Дневен ред за провеждане на редовно заседание на Общински съвет Малко Търново на 28.04.2021 г.

                                                                                                                                                                       публикувано на 21 април 2021 г, 16:35ч 

    

Дневен ред за провеждане на редовно заседание на Общински съвет Малко Търново на 28.05.2021 г.

                                                                                                                                                                       публикувано на 20 май 2021 г, 11:00ч 

    

Дневен ред за провеждане на редовно заседание на Общински съвет Малко Търново на 30.06.2021 г.

                                                                                                                                                                       публикувано на 23 юни 2021 г, 16:20ч 

   

Дневен ред за провеждане на редовно заседание на Общински съвет Малко Търново на 28.07.2021 г.

                                                                                                                                                                       публикувано на 21 юли 2021 г, 16:55ч 

    

Дневен ред за провеждане на редовно заседание на Общински съвет Малко Търново на 25.08.2021 г.

                                                                                                                                                                       публикувано на 18 август 2021 г, 15:20ч 

   

Дневен ред за провеждане на редовно заседание на Общински съвет Малко Търново на 29.09.2021 г.

                                                                                                                                                                       публикувано на 21  септември 2021 г, 16:40ч 

   

Дневен ред за провеждане на редовно заседание на Общински съвет Малко Търново на 29.10.2021 г.

                                                                                                                                                                       публикувано на 21  октомври 2021 г, 10:47ч 

    

Дневен ред за провеждане на редовно заседание на Общински съвет Малко Търново на 17.12.2021 г.

                                                                                                                                                                       публикувано на 10 декември 2021 г, 13:47ч 

   

Дневен ред за провеждане на извънредно заседание на Общински съвет Малко Търново на 13.01.2022 г.

                                                                                                                                                                       публикувано на 10 януари 2022 г, 15:49ч 

   

Дневен ред за провеждане на редовно заседание на Общински съвет Малко Търново на 26.01.2022 г.

                                                                                                                                                                       публикувано на 19 януари 2022 г, 11:50ч 

   

Дневен ред за провеждане на редовно заседание на Общински съвет Малко Търново на 23.02.2022 г.

                                                                                                                                                                       публикувано на 16 февруари 2022 г, 16:45ч 

    

Дневен ред за провеждане на редовно заседание на Общински съвет Малко Търново на 30.03.2022 г.

                                                                                                                                                                       публикувано на 23 март 2022 г, 12:20ч 

    

Дневен ред за провеждане на редовно заседание на Общински съвет Малко Търново на 20.04.2022 г.

                                                                                                                                                                       публикувано на 13 април 2022 г, 16:40 ч 

    

Дневен ред за провеждане на редовно заседание на Общински съвет Малко Търново на 27.05.2022 г.

                                                                                                                                                                       публикувано на 20 май 2022 г, 16:45 ч 

   

Дневен ред за провеждане на редовно заседание на Общински съвет Малко Търново на 29.06.2022 г.

                                                                                                                                                                       публикувано на 22 юни 2022 г, 16:30 ч 

   

Дневен ред за провеждане на редовно заседание на Общински съвет Малко Търново на 27.07.2022 г.

                                                                                                                                                                       публикувано на 20 юли 2022 г, 16:50 ч 

   

Дневен ред за провеждане на редовно заседание на Общински съвет Малко Търново на 31.08.2022 г.

                                                                                                                                                                       публикувано на 24 август 2022 г, 16:55 ч 

   

Дневен ред за провеждане на редовно заседание на Общински съвет Малко Търново на 28.09.2022 г.

                                                                                                                                                                       публикувано на 21 септември 2022 г, 16:40 ч 

    

Дневен ред за провеждане на редовно заседание на Общински съвет Малко Търново на 26.10.2022 г.

                                                                                                                                                                       публикувано на 19 октомври 2022 г, 16:00 ч 

   

Дневен ред за провеждане на редовно заседание на Общински съвет Малко Търново на 30.11.2022 г.

                                                                                                                                                                       публикувано на 23 ноември 2022 г, 16:15 ч