Дневен ред за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 04.12.2015 г

                                                                                                                                                                         публикувано на 27 ноември 2015 г , 16:30 ч 

Дневен ред за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 28.12.2015 г.

                                                                                                                                               публикувано на 21 декември 2015 г , 15:25 ч     

Дневен ред за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 29.01.2016 г.

                                                                                                                                публикувано на 25 януари 2016 г , 09:26 ч

Дневен ред за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 26.02.2016 г.

                                                                                                                                                             публикувано на 19 февруари 2016 г , 16:36 ч                                 

Дневен ред за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 25.03.2016 г.

                                                                                                                             публикувано на 21 март 2016 г , 15:56 ч   

Дневен ред за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 22.04.2016 г.

                                                                                                                                    публикувано на 15 април 2016 г , 16:16 ч            

Дневен ред за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 20.05.2016 г.

                                                                                                                                  публикувано на 13 май 2016 г , 16:30 ч  

Дневен ред за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 24.06.2016 г.

                                                                                                                                                             публикувано на 20 юни 2016 г , 11:47  ч                                                                                       

Дневен ред за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 22.07.2016 г.

                                                                                                                        публикувано на 18 юли 2016 г , 16:55 ч     

Дневен ред за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 19.08.2016 г.

                                                                                                                                                                        публикувано на 15 август 2016 г , 08:33ч

Дневен ред за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 30.09.2016 г.

                                                                                                                                                                        публикувано на 19 септември 2016 г , 11:30ч

Дневен ред за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 25.10.2016 г.

                                                                                                                                                                         публикувано на 19 октомври 2016 г , 13:33ч

Дневен ред за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 25.11.2016 г.

                                                                                                                                                                         публикувано на 18 ноември 2016 г , 16:33ч

Дневен ред за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 16.12.2016 г.

                                                                                                                                                                         публикувано на 09 декември 2016 г , 16:27ч

Дневен ред за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 20.01.2017 г.

                                                                                                                                                                       публикувано на 13 януари 2017 г , 15:11ч

Дневен ред за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 24.02.2017 г.

                                                                                                                                                                       публикувано на 17 февруари 2017 г , 10:38ч

Дневен ред за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 31.03.2017 г.

                                                                                                                                                                       публикувано на 24 март 2017 г , 16:07ч

Дневен ред за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 28.04.2017 г.

                                                                                                                                                                      публикувано на 21 април 2017 г , 16:30ч

Дневен ред за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 16.05.2017 г.

                                                                                                                                                                     публикувано на 10 май 2017 г , 15:40ч

Дневен ред за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 31.05.2017 г.

                                                                                                                                                                      публикувано на 25 май 2017 г , 09:13ч

Дневен ред за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 30.06.2017 г.

                                                                                                                                                                      публикувано на 26 юни 2017 г , 08:26ч

Дневен ред за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 28.07.2017 г.

                                                                                                                                                                      публикувано на 21 юли 2017 г , 16:50ч

Дневен ред за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 15.09.2017 г.

                                                                                                                                                                      публикувано на 11 септември 2017 г , 09:30ч

Дневен ред за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 27.10.2017 г.

                                                                                                                                                                     публикувано на 20 октомври 2017 г , 15:35ч

Дневен ред за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 24.11.2017 г.

                                                                                                                                                                     публикувано на 20 ноември 2017 г , 09:10ч

Дневен ред за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 19.01.2018 г.

                                                                                                                                                                     публикувано на 12 януари 2018 , 15:30ч

Дневен ред за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 02.03.2018 г.

                                                                                                                                                                     публикувано на 22 февруари 2018 , 13:55ч

Дневен ред за провеждане на извънредно заседание на Общински съвет Малко Търново на 26.04.2018 г.

                                                                                                                                                                                       публикувано на 20 април 2018 , 11:39ч

Дневен ред за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 29.03.2018 г.

                                                                                                                                                                                        публикувано на 28 март 2018 , 09:20ч

Дневен ред за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 01.06.2018 г.

                                                                                                                                                                                        публикувано на 23 май 2018 , 16:30ч

Дневен ред за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 27.07.2018 г.

                                                                                                                                                                                        публикувано на 20 юли 2018 , 08:50ч

Дневен ред за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 22.08.2018 г.

                                                                                                                                                                                   публикувано на 15 август 2018 , 14:05ч

Дневен ред за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 26.10.2018 г.

                                                                                                                                                                           публикувано на 19 октомври 2018 , 13:35ч

Дневен ред за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 30.11.2018 г.

                                                                                                                                                                           публикувано на 26 ноември 2018 , 09:46ч

Дневен ред за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 17.12.2018 г.

                                                                                                                                                                           публикувано на 10 декември 2018 , 16:24ч

Дневен ред за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 23.01.2019 г.

                                                                                                                                                                           публикувано на 17 януари 2019 , 08:45ч

Дневен ред за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 28.02.2019 г.

                                                                                                                                                                           публикувано на 21 февруари 2019 , 15:10ч

Дневен ред за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 29.03.2019 г.

                                                                                                                                                                           публикувано на 22 март 2019 , 15:25ч

Дневен ред за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 24.04.2019 г.

                                                                                                                                                                           публикувано на 17 април 2019 , 14:10ч

Дневен ред за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 31.05.2019 г.

                                                                                                                                                                           публикувано на 23 май 2019 , 14:40ч

Дневен ред за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 26.07.2019 г.

                                                                                                                                                                           публикувано на 22 юли 2019 , 10:30ч

Дневен ред за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 23.08.2019 г.

                                                                                                                                                                           публикувано на 16 август 2019 , 16:30ч

Дневен ред за провеждане на заседание на Общински съвет Малко Търново на 20.09.2019 г.

                                                                                                                                                                           публикувано на 13 септември 2019 , 09:10ч