1. Комисия по бюджет, финанси, общинска собственост и стопанска политика, международно сътрудничество, оперативни програми и неправителствени организации

 

Председател:

Иван Янгьозов

Членове:

Стойчо Йорданов
Здравко Василев

 

2. Комисия по правни въпроси и обществен ред.

 

Председател:

Йордан Димов

Членове:

Христо Христов
Дора Петкова

 

3. Комисия по устройство и развитие на територията на общината и населените места, жилищна и демографска политика, съставни селища, транспорт и съобщения. 

 

Председател:

Атанас Прангов

Членове:

Христо Христов
Тодор Жеков 

 

4. Комисия по туризъм, околна среда, земеделие и гори и използване на природните ресурси 

 

Председател:

Здравко Василев

Членове:

Йордан Димов
Тодор Тенев 

 

5. Комисия по култура, образование, наука, вероизповедания, читалищна дейност, здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт. 

 

Председател:

Златка Далева

Членове:

Дора Петкова 
Веселина Градева