Решения, приети с протокол № 1 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 04.11.2019 г

 

Решения, приети с протокол № 2 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 27.11.2019 г

Решения, приети с протокол № 3 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 18.12.2019 г

 

Решения, приети с протокол № 4 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 20.01.2020 г

 

Решения, приети с протокол № 5 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 12.02.2020 г

 

Решения, приети с протокол № 6 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 26.02.2020 г

 

Решения, приети с протокол № 7 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 18.03.2020 г

 

Решения, приети с протокол № 8 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 24.03.2020 г

 

Решения, приети с протокол № 9 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 29.04.2020 г

 

Решения, приети с протокол № 10 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 24.06.2020 г

 

Решения, приети с протокол № 11 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 29.07.2020 г

Решения, приети с протокол № 12 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 26.08.2020 г

 

Решения, приети с протокол № 13 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 30.09.2020 г

 

Решения, приети с протокол № 14 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 28.10.2020 г

 

Решения, приети с протокол № 15 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 21.12.2020 г

 

Решения, приети с протокол № 16 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 27.01.2021 г

 

Решения, приети с протокол № 17 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 24.02.2021 г

 

Решения, приети с протокол № 18 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 31.03.2021 г

 

Решения, приети с протокол № 19 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 28.04.2021 г

 

Решения, приети с протокол № 20 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 28.05.2021 г

 

Решения, приети с протокол № 21 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 30.06.2021 г

Решения, приети с протокол № 22 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 28.07.2021 г

Решения, приети с протокол № 23 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 25.08.2021 г

 

Решения, приети с протокол № 24 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 29.09.2021 г

 

Решения, приети с протокол № 25 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 29.10.2021 г

 

Решения, приети с протокол № 26 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 17.12.2021 г

Решения, приети с протокол № 27 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 13.01.2022 г

 

Заповед № РД-09-5/11.02.2022 г на Областния управител на област Бургас

Решения, приети с протокол № 28 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 26.01.2022 г

 

Решения, приети с протокол № 29 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 23.02.2022 г

 

Решения, приети с протокол № 30 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 30.03.2022 г

 

Решения, приети с протокол № 31 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 20.04.2022 г

 

Решения, приети с протокол № 32 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 27.05.2022 г

Решения, приети с протокол № 33 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 29.06.2022 г

Решения, приети с протокол № 34 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 27.07.2022 г

 

Решения, приети с протокол № 35 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 31.08.2022 г

Решения, приети с протокол № 36 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 28.09.2022 г

Решения, приети с протокол № 37 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 26.10.2022 г