Решения, приети с протокол № 1 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 04.11.2019 г

 

Решения, приети с протокол № 2 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 27.11.2019 г

Решения, приети с протокол № 3 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 18.12.2019 г

 

Решения, приети с протокол № 4 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 20.01.2020 г

 

Решения, приети с протокол № 5 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 12.02.2020 г

 

Решения, приети с протокол № 6 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 26.02.2020 г

 

Решения, приети с протокол № 7 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 18.03.2020 г

 

Решения, приети с протокол № 8 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 24.03.2020 г

 

Решения, приети с протокол № 9 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 29.04.2020 г

 

Решения, приети с протокол № 10 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 24.06.2020 г

 

Решения, приети с протокол № 11 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 29.07.2020 г

Решения, приети с протокол № 12 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 26.08.2020 г