Решения, приети с протокол № 1 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 30.10.2015 г.

 

Решения, приети с протокол № 2 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 04.12.2015 г.

 

Решения, приети с протокол № 3 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 28.12.2015 г.

Решения, приети с протокол № 4 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 29.01.2016 г.

 

Решения, приети с протокол № 5 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 26.02.2016 г.

 

Решения, приети с протокол № 6 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 25.03.2016 г.

 

Решения, приети с протокол № 7 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 22.04.2016 г.

 

Решения, приети с протокол № 8 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 20.05.2016 г.

 

Решения, приети с протокол № 9 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 24.06.2016 г.

 

Решения, приети с протокол № 10 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 22.07.2016 г.

Решения, приети с протокол № 11 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 19.08.2016 г.

 

Решения, приети с протокол № 12 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 30.09.2016 г.

Решения, приети с протокол № 13 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 25.10.2016 г.

 

Решения, приети с протокол № 14 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 25.11.2016 г.

 

Решения, приети с протокол № 15 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 16.12.2016 г.

 

Решения, приети с протокол № 16 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 20.01.2017 г.

 

Решения, приети с протокол № 17 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 24.02.2017 г.

Решения, приети с протокол № 18 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 31.03.2017 г.

 

Решения, приети с протокол № 19 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 28.04.2017 г.

 

Решения, приети с протокол № 20 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 16.05.2017 г.

 

Решения, приети с протокол № 21 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 31.05.2017 г.

 

Решения, приети с протокол № 22 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 30.06.2017 г.

 

Решения, приети с протокол № 23 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 28.07.2017 г.

 

Решения, приети с протокол № 24 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 15.09.2017 г.

Решения, приети с протокол № 25 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 27.10.2017 г.

 

Решения, приети с протокол № 26 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 24.11.2017 г.

 

Решения, приети с протокол № 27 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 19.01.2018 г.

 

Решения, приети с протокол № 28 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 02.03.2018 г.

 

Решения, приети с протокол № 29 от извънредно заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 29.03.2018 г.

Решения, приети с протокол № 30 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 26.04.2018 г.

Решения, приети с протокол № 31 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 01.06.2018 г.

 

Решения, приети с протокол № 32 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 27.07.2018 г.

 

Решения, приети с протокол № 33 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 22.08.2018 г.

 

Решения, приети с протокол № 34 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 26.10.2018 г.

 

Заповед на Областния управител на Област Бургас за отмяна на решение №371/26.10.2018, прието с протокол № 34 от заседание на Общински съвет Малко Търново

 

Решения, приети с протокол № 35 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 30.11.2018 г.

  

Решения, приети с протокол № 36 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 17.12.2018 г.

 

Решения, приети с протокол № 37 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 23.01.2019 г.

Решения, приети с протокол № 38 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 28.02.2019 г.

 

Решения, приети с протокол № 39 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 29.03.2019 г.

 

Решения, приети с протокол № 40 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 24.04.2019 г.

 

Решения, приети с протокол № 41 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 31.05.2019 г.

Решения, приети с протокол № 42 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 26.07.2019 г.

 

Решения, приети с протокол № 43 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 23.08.2019 г.

 

Решения, приети с протокол № 44 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 20.09.2019 г.