Решения, приети с протокол № 1 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 02.11.2011 г.

Решения, приети с протокол № 2 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 30.11.2011 г.

Решения, приети с протокол № 3 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 22.12.2011 г.

Решения, приети с протокол № 4 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 13.01.2012 г.

Решения, приети с протокол № 5 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 27.01.2012 г.

Решения, приети с протокол № 6 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 17.02.2012 г.

Решения, приети с протокол № 7 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 30.03.2012 г.

Решения, приети с протокол № 8 от извънредно заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 17.04.2012 г.

Решения, приети с протокол № 9 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 27.04.2012 г.

Решения, приети с протокол № 10 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 31.05.2012 г.

Решения, приети с протокол № 11 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 29.06.2012 г.

Решения, приети с протокол № 12 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 27.07.2012 г.

Решения, приети с протокол № 13 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 20.09.2012 г.

Решения, приети с протокол № 14 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 26.10.2012 г.

Решения, приети с протокол № 15 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 30.11.2012 г.

Решения, приети с протокол № 16 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 13.12.2012 г.

Решения, приети с протокол № 17 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 21.12.2012 г.

Решения, приети с протокол № 18 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 25.01.2013 г.

Решения, приети с протокол № 19 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 13.02.2013 г.

Решения, приети с протокол № 20 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 01.03.2013 г.

Решения, приети с протокол № 21 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 29.03.2013 г.

Решения, приети с протокол № 22 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 26.04.2013 г.

Решения, приети с протокол № 23 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 31.05.2013 г.

Решения, приети с протокол № 24 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 28.06.2013 г.

Решения, приети с протокол № 25 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 26.07.2013 г.

Решения, приети с протокол № 26 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 30.08.2013 г.

Решения, приети с протокол № 27 от извънредно заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 19.09.2012 г 

Решения, приети с протокол № 28 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 26.09.2013 г.

Решения, приети с протокол № 29 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 11.10.2013 г.

Решения, приети с протокол № 30 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 25.10.2013 г.

Решения, приети с протокол № 31 от извънредно заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 13.11.2013 г.

Решения, приети с протокол № 32 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 29.11.2013 г.

Решения, приети с протокол № 33 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 20.12.2013 г.

Решения, приети с протокол № 34 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 31.01.2014 г.

Решения, приети с протокол № 35 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 13.02.2014 г.

Решения, приети с протокол № 36 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 28.02.2014 г.

Решения, приети с протокол № 37 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 26.03.2014 г.

Решения, приети с протокол № 38 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 02.04.2014 г.

Решения, приети с протокол № 39 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 30.04.2014 г.

Решения, приети с протокол № 40 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 30.05.2014 г.

Решения, приети с протокол № 41 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 27.06.2014 г.

Решения, приети с протокол № 42 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 25.07.2014 г.

Решения, приети с протокол № 43 от заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 19.09.2014 г.

Решения, приети с протокол № 44 от тържествено заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 17.10.2014 г.

Решения, приети с протокол № 45 от тържествено заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 14.11.2014 г.

Решения, приети с протокол № 46 от редовно заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 19.12.2014 г.

Решения, приети с протокол № 47 от извънредно заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 16.01.2015 г.

Решения, приети с протокол № 48 от редовно заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 30.01.2015 г.

Решения, приети с протокол № 49 от редовно заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 17.02.2015 г. 

Решения, приети с протокол № 50 от редовно заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 05.03.2015 г.

Решения, приети с протокол № 51 от редовно заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 27.03.2015 г.

Решения, приети с протокол № 52 от редовно заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 24.04.2015 г. 

Решения, приети с протокол № 53 от редовно заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 22.05.2015 г.

Решения, приети с протокол № 54 от редовно заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 26.06.2015 г.

Решения, приети с протокол № 55 от редовно заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 31.07.2015 г. 

Решения, приети с протокол № 56 от редовно заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 21.08.2015 г.

 Решения, приети с протокол № 57 от редовно заседание на Общински съвет Малко Търново, проведено на 18.09.2015 г.