Поименен списък
на Общински съвет Малко Търново
мандат 2019 - 2023 година


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Дичо Иванов Войков - ПП ГЕРБ

 

ЧЛЕНОВЕ:

Атанас Георгиев Прангов - ПП ГЕРБ

Веселина Стоянова ГрадеваПП ГЕРБ

Здравко Василев Василев - ПП ГЕРБ

Иван Павлов Янгьозов - ПП ГЕРБ

Калина Желязкова Неделчева - ПП ГЕРБ

Коста Пламенов Казаков - ПП ГЕРБ

Красимир Георгиев Стефанов - ПП ГЕРБ

Дора Василева Петкова - Коалиция БСП за България

Стоян Георгиев Крушков - Коалиция БСП за България

Николай Йовков Костуров - ПП СЕК