Обяснителна записка на Общ устройствен план

Проект на Общ устройствен план

Съобщение 

                                                                                                                                                          публикувано на 26.07.2018 г, 09:20 ч