Избори за общински съветници и кметове 2019 г

 

- Провеждане на консултации за определяне на състава на Общинска избирателна комисия

- ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

- Заповед на Кмета за определяне на населени места със статут на кметство на територията на община Малко Търново

- Заповед на Кмета за образуване на избирателните секции на територията на община Малко Търново

- Заповед на Кмета за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци

- ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК  ЧАСТ I ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г

- Провеждане на консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии

- Разяснителна кампания

- Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали

- СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА В ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г

- Заповед на Вр.И.Д. Кмет за определяне на секциите за гласуване на хората с увреждания

- РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОИЗВЕДЕНИТЕ ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г

- СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА В ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ВТОРИ ТУР ЗА ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО СЕЛО ЗВЕЗДЕЦ НА 03 НОЕМВРИ 2019 Г

- РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОИЗВЕДЕНИТЕ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО СЕЛО ЗВЕЗДЕЦ НА 03 НОЕМВРИ 2019 Г