Избори за общински съветници и кметове 2019 г

 

- Провеждане на консултации за определяне на състава на Общинска избирателна комисия

- ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

- Заповед на Кмета за определяне на населени места със статут на кметство на територията на община Малко Търново

- Заповед на Кмета за образуване на избирателните секции на територията на община Малко Търново

- Заповед на Кмета за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци

 

- ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК  ЧАСТ I ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г

 

- Провеждане на консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии

- Разяснителна кампания

- Заповед за определяне на местата за поставяне на агитационни материали

 

- СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА В ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г