"Интегриран проект за социално включване на ромите и други уязвими групи в общините Бургас, Средец и Малко Търново"

 

 

 

 За повече информация:  

www.swiss-contribution.ch/bulgaria  

www.swiss-contribution.bg

 

Съобщения

-- Проведена работна среща 

-- Съобщение за обява за избор на здравен медиатор

-- Заявление

-- Протокол

-- Провеждане на състезание по Първа помощ