2021 година

Регистър по чл.12 от ЗПУКИ 

Декларации по чл. 12, т. 1 

Гергана Димитрова

Деян Йотов

Диана Филчева

Донка Николова

Красимира Георгиева

Мария Патронова

Мария Янкова

Петя Станева

 

Декларации по чл. 12, т. 2 

Гергана Димитрова

Деян Йотов

Диана Филчева

Донка Николова

Красимира Георгиева

Мария Патронова

Мария Янкова

Петя Станева

 

2020 година

Регистър по чл.12 от ЗПУКИ

Декларации по чл. 12, т. 1  

Деян Йотов

Диана Филчева

Донка Николова

Красимира Георгиева

Мария Янкова

Петя Станева

 

Декларации по чл. 12, т. 2

Деян Йотов

Диана Филчева

Донка Николова

Красимира Георгиева

Мария Янкова

Петя Станева

 

 

2019 година

Регистър по чл.12 от ЗПУКИ 

Декларации по чл. 12, т. 1

Деян Йотов

Диана Филчева

Донка Николова

Ирина Апостолова

Красимира Георгиева

Мария Янкова

Петя Станева

 

Декларации по чл. 12, т. 2

Деян Йотов

Диана Филчева

Донка Николова

Ирина Апостолова

Красимира Георгиева

Мария Янкова

Петя Станева

 

2018 година

Регистър по чл.12 от ЗПУКИ 

Декларации по чл. 12, т. 1

Деян Йотов

Диана Филчева

Донка Николова

Ирина Апостолова

Красимира Георгиева

Мария Янкова

Петя Станева

 

Декларации по чл. 12, т. 2

 Деян Йотов

Диана Филчева

Донка Николова

Ирина Апостолова

Красимира Георгиева

Мария Янкова 

Петя Станева

 

 

2017 година - чл. 12, т. 2

Деян Йотов

Диана Филчева

Донка Николова

Ирина Апостолова 

Красимира Георгиева

Мария Янкова

Петя Станева