На основание чл.25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.50 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 20.09.2019 година от 16.00 часа в заседателната зала на НЧ „Просвета" – гр. Малко Търново.