Открита е процедура за провеждане на таен търг на 20.09.2019 г от 10.00 часа в залата на Община Малко Търново за отдаване под наем на павилион № 5 от общинския покрит пазар.