Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 

ios

Във връзка с получено писмо от Министерство на околната среда и водите, Община Малко Търново уведомява заинтересованите лица, че до 28.11.2022г. е срокът за регистрация на кладенци .
В съответствие с изискванията на чл. 43, ал.2 от Закона водите, физическите лица - собственици или ползватели на недвижим имот, разположен в границите на населените места и селищните образувания, имат право на безвъзмездно водовземане до 10 куб.м на денонощие за собствени потребности от намиращите се в него повърхностни и подземни води.
За регистрация на изградени кладенци за собствени потребности на гражданите е необходимо да се подаде заявление по образец РГ2. Същото се подава и чрез съответния кмет на община, кмет на район, кмет на кметство или кметския наместник по местонахождението на кладенеца.
Такса за регистрация на водовземни съоръжения, използвани за собствени потребности на гражданите НЕ СЕ ЗАПЛАЩА.
Не се изисква монтиране на водомери и за тези кладенци не се дължат никакви държавни такси или данъци. Регистрацията е необходима с цел защита интересите на гражданите при предоставяне права за черпене на вода в района на населено място и ограничаване опасността от пресъхване на кладенците.
Водовземните съоръжения, които не са регистрирани в срок до 28 ноември 2022 г., не могат да бъдат ползвани и подлежат на ликвидация за сметка на техния собственик, който носи и наказателна отговорност.
Повече информация, вкл. и за съоръженията, използвани от фирми за стопански и нестопански цели ще намерите на: https://www.bsbd.bg/bg/formulqri.html

 

Прикачания:
Свали този файл (Registracia_Kladenci_fizicheski lica 2.doc)Заявление РГ2[ ]52 КБ31-10-2022 11:18

evn

eluslugi

embl2024

horovstrandja2024

embl2023-1

embl2022

EOP20

PIRO21

iLoveBulgaria

banermdt

baner-MDT-200x110

OUP

android

Комисия за защита от дискриминация

Комисия за защита от дискриминация

peika bg

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей "Проф. д-р Александър Фол"

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре