Общинска служба по земеделие – Бургас – офис Малко Търново на основание чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, обявява на собствениците и ползвателите на земеделски земи в община Малко Търново, че към 02.08.2022г. са изготвени предварителните регистри по реда на чл.72, ал. 2 от ППЗСПЗЗ.

Прикачания:
Свали този файл (Obiava po 72. al.4 PPZSPZZ - Malko Tarnovo.pdf)Общинска служба Земеделие[ ]188 КБ04-08-2022 15:53
Свали този файл (zapovedzemedelie22.pdf)Заповед РД-04-114 [ ]3814 КБ05-08-2022 14:12