О Б Я В А
до заинтересуваните лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО, ЕИК 00057086, адрес: гр. Малко Търново, ул. „Малкотърновска комуна" № 3, съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно намерение за реконструкция и благоустрояване на дворното пространство на ОДЗ „Юрий Гагарин" в гр. Малко Търново. Проектът предвижда направата на открити площадки за игра, където ще се монтират комбинирани детски съоръжения и градинска мебел /слънцезащитна класна стая на открито, пейки, кошчета за отпадъци/. Предвидена е площадка „Безопасност на движението по пътищата", която представлява рисуван асфалт с умален макет на пътно кръстовище с пешеходни пътеки и улици. Ще бъде подменена настилката на дворното пространство. Ще бъде засадена декоративна дървесна и храстова растителност. Предвидена е санитарна резитба за подмладяване на короните на дърветата и за освежаване на съществуващата храстова растителност.