На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 26.01.2022 година от 15:00 часа в лекционната зала на Читалище „Просвета" Община Малко Търново.