Община Малко Търново, уведомява заинтересованите страни, че във връзка с извършване на техническа профилактика на информационната, архивната и деловодни системи и приключвателни операции в края на 2021 г, на 31.12.2021 г Общинска администрация няма да работи с граждани.

Центъра за обслужване на граждани и отдел "Местни данъци и такси" ще работят до 12:00 ч за навременно приемане на молби, жалби, заявления, плащания и други неотложни.