ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ И ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ НА 14 НОЕМВРИ 2021г., ЗАПОЧНА ПРИЕМАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ВПИСВАНЕ В ИЗБИРАТЕЛНИЯ СПИСЪК ПО НАСТОЯЩ АДРЕС.

КРАЕН СРОК – 30.10.2021г.