Община Малко Търново уведомява ЗЛАТКА ТОДОРОВА СТОЙНОВА - БАЗИЛ, че е издадено уведомление по чл. 26, ал. 1 от АПК. С пълния текст на съобщението може да се запознаете в прикачения файл.