До наследниците на имот 17693.52.48 м. "Вълково мъклище", землище с. Граматиково


Община Малко Търново, уведомява наследниците на имот 17693.52.48 м. "Вълково мъклище", землище с. Граматиково, че е изготвен ПУП - ПЗ, състоящ се в промяна пердназначението на територията на депото от "сметище" в "за рекултивация на депо за неопасни отпадъци".