ПРОТИВОПОЖАРНИ ПРАВИЛА ПО ВРЕМЕ НА ЖЪТВЕНА КАМПАНИЯ