Военно окръжие ІІ степен – Бургас съобщава, че със заповед № ОХ-574/29.06.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявявени 155 /сто петдесет и пет/ вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, в Сухопътни войски.