Община Малко Търново в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа", в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А, че от 23.06.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за:


1. потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа";
2. заемане на длъжност „Социален асистент" за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа";
Допълнителна информация за новата социална услуга можете да намерите на следния линк http://www.malkotarnovo.org/new/index.php/uslugi/2019-10-09-07-10-14/asistentska-podkrepa. Там ще се запознаете с условията за кандидатстване и ще можете да изтеглите образците на заявлението и декларацията.

За допълнителна информация можете да позвъните на тел. 05952 / 3536 - г-жа Катерина Войкова, Директор на ДЦПЛУ М.Търново.

 

 

Прикачания:
Свали този файл (Прием на документи за ползватели на услуга Асистентска подкрепа.pdf)Прием на документи за ползватели на услуга Асистентска подкрепа[ ]251 КБ24-06-2021 11:22
Свали този файл (Прием на документи от кандидати за заемане на длъжност С асистент.pdf)Прием на документи от кандидати за заемане на длъжност "Социален асистент"[ ]177 КБ24-06-2021 11:22