ПРОТИВОПОЖАРНИ ПРАВИЛА ПО ВРЕМЕ НА ЖЪТВЕНАТА КАМПАНИЯ!