Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 

ios

Община Малко Търново съобщава за Заповед №113/19.03.2020г. на Кмета на Община Малко Търново, издадена на основание чл.225а, ал.1 от Закона за устройство на територията

Община Малко Търново, съобщава на Костадин Димитров Димитров, с адрес: гр. Бургас ул. "Тодор Александров", №47 че на основание чл.225а, ал.1 от Закона за устройство на територията е издадена Заповед №113/19.03.2020г. на Кмета на Община Малко Търново за премахване на строеж: "Септична яма" находящ се в УПИ VII-77, кв.9 по плана на с.Стоилово.

Със съдържанието на заповед №113/19.03.2020г. на Кмета на Община Малко Търново може да се запознаете в стая №6 от 9:00ч. до 16:00ч., находяща се в сградата на Община Малко Търново.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ чрез Община Малко Търново пред Административен съд - гр. Малко Търново в 14-дневен срок считано от датата на съобщаването й.

Настоящето съобщение ще бъде приложено към преписката и ще се счита за редовно връчено на заинтересованите лица.

Община Малко Търново

 

evn

eluslugi

embl2024

horovstrandja2024

EUNS2024

embl2023-1

embl2022

EOP20

PIRO21

iLoveBulgaria

banermdt

baner-MDT-200x110

OUP

android

Комисия за защита от дискриминация

Комисия за защита от дискриминация

peika bg

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей "Проф. д-р Александър Фол"

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре