https://zaimberi.com http://z-zaim.ru https://credits-online.kz
Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 

ios

Съобщения

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 30.09.2020 година от 15:00 часа в лекционната зала на Читалище „Просвета" Община Малко Търново.

Прочети повече

Община Малко Търново уведомява жителите на общината, че от 21.09.2020 г, фирмата - превозвач "М-бус" ООД, ще изпълнява обществения превоз на пътниците по автобусните линии от областните и общински транспортни схеми.

Прочети повече

Военно окръжие ІІ степен – Бургас съобщава, че със заповед ОХ-669/19.08.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 167 (сто и шестдесет и седем) вакантни длъжности, във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Прочети повече

                                                                                     О Б Я В А
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Прочети повече

Уважаеми съграждани, във връзка с изискването на чл. 19, ал. 3, т. 7 и т. 11 от Закона за управление на отпадъците в периода 7-18.09.2020 г. Община Малко Търново организира събирането и извозването на масово разпространени отпадъци, едрогабаритни отпадъци, вкл. бяла и черна техника, от всички населени места на общината.

Прочети повече

На основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Малко Търново съобщава: със заповед № 257/08.07.2020 г. на кмета на Община Малко Търново е разрешено изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за урегулиран поземлен имот VIII-325,326, квартал 26 по плана на с. Стоилово.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА РУШАЩИ СЕ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО

Прочети повече

Списък на мерите и пасищата на територията на община Малко Търново за индивидуално ползване, определен с Решение № 62/26.02.2020 на Общински съвет Малко Търново.

Прочети повече

Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване на 29.08.2014 г. от 11,00 часа в залата на Община Малко Търново за отдаване под наем на общински земеделски имоти в землището на гр. Малко Търново

 

Прочети повече

EOP20

prebroqvane21

opprogram-3

baner-MDT-200x110

banermdt

iLoveBulgaria

OUP

izbori2019

android

embl2019

embl2020

Комисия за защита от дискриминация

Комисия за защита от дискриминация

peika bg

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре