https://zaimberi.com http://z-zaim.ru https://credits-online.kz
Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 

ios

          prodajbakashti20     postercovid202                 

                                                     tretimart21

                                        

 

Съобщения

Община Малко Търново уведомява "Странджа-Еко-Йоанна Атанасова Христо Атанасов", че е изготвено изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ I-165, кв. 1 по плана на с. Заберново.

Прочети повече

Община Малко Търново уведомява Керка Стоянова Мелехранова, че е издадена Заповед № ЗК-9/28.01.2021 г, относно одобряване проект за изменение на ПУП- ПРЗ за УПИ IV-33, УПИ IV -37, УПИ V -38 и УПИ XIII-35 кв. 7 по плана на с. Заберново.

Прочети повече

На основание чл. 25 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 28 от Правилника за работа на общински съвет, се свиква заседание на Общински съвет Малко Търново. Заседанието ще се проведе на 24.02.2021 година от 15:00 часа в лекционната зала на Читалище „Просвета" Община Малко Търново.

Прочети повече

Община Малко Търново уведомява Димо Стойчев Тодоров, че е издадена Заповед № ЗК-9/28.01.2021 г, относно одобряване проект за изменение на ПУП- ПРЗ за УПИ IV-33, УПИ IV -37, УПИ V -38 и УПИ XIII-35 кв. 7 по плана на с. Заберново.

Прочети повече

Община Малко Търново умедомява Светлана Анастасова Шишкова - Маринова, че е издадена заповед № 7/06.01.2021 г, относно одобряване на ПУП - ПРЗ за УПИ VIII кв. 27 по плана на с. Бяла вода.

Прочети повече

Община Малко Търново умедомява Калинка Георгиева Богданова, че е издадена заповед № 7/06.01.2021 г, относно одобряване на ПУП - ПРЗ за УПИ VIII кв. 27 по плана на с. Бяла вода.

Прочети повече

Община Малко Търново уведомява Мария Георгиева Фучеджиева, че е издадена Заповед № ЗК-9/28.01.2021 г, относно одобряване проект за изменение на ПУП- ПРЗ за УПИ IV-33, УПИ IV -37, УПИ V -38 и УПИ XIII-35 кв. 7 по плана на с. Заберново.

Прочети повече

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Малко Търново съобщава: със заповед № ЗК-28/02.02.2021 г. на кмета на Община Малко Търново е разрешено изготвянето на ПУП-ПРЗ за УПИ V-110 и УПИ VI-110, кв.14 по плана на с.Евренозово.

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 135, ал. 7 от ЗУТ, Община Малко Търново съобщава: със заповед № ЗК-33/03.02.2021 г. на кмета на Община Малко Търново е разрешено обособяването на нов самостоятелен урегулиран поземлен имот – IX с отреждане „за паркинг и автобусна спирка „ в квартал 28 по плана на гр.Малко Търново.

Със заповед на Кмета на Община Малко Търново са определени терените за забрана на паша на селскостопански животни в горски фонд на територията на Община Малко Търново.

Прочети повече

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Община Малко Търново уведомява жителите на Общината, че от 28.11.2020г. ще има промяна в изпълнението на следните автобусни линии от фирмата превозвач „М - БУС " ООД, изпълняваща обществения превоз на пътници по автобусните линии от областните и общинските транспортни схеми, както следва:

ВЪВ ВТОРНИК,СРЯДА,СЪБОТА И НЕДЕЛЯ:
гр. Бургас – гр. Малко Търново с часове на тръгване от гр. Бургас : в 8.00 часа и в 14.00 часа.
гр. Малко Търново – гр. Бургас - с часове на тръгване от гр. Малко Търново: в 9.30 часа и в 16.30 часа.

В ПОНЕДЕЛНИК, ЧЕТВЪРТЪК И ПЕТЪК:
гр. Бургас – гр. Малко Търново - с часове на тръгване от гр. Бургас: в 8.00 часа, в 14.00 часа и в 16.30 часа.
гр. Малко Търново – гр. Бургас - с часове на тръгване от гр. Малко Търново: в 8.00 часа, в 9.30 часа и в 16.30 часа.

 

Телефон за връзка: 05952/3184

От ръководството
на Община Малко Търново

Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване на 29.08.2014 г. от 11,00 часа в залата на Община Малко Търново за отдаване под наем на общински земеделски имоти в землището на гр. Малко Търново

 

Прочети повече

EOP20

prebroqvane21

parlament21

opprogram-3

baner-MDT-200x110

banermdt

iLoveBulgaria

OUP

android

embl2020

embl2021

Комисия за защита от дискриминация

Комисия за защита от дискриминация

peika bg

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей "Проф. д-р Александър Фол"

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре