Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 

ios

Съобщения

Ръководството на община Малко Търново обявява на заинтересованите лица, че във връзка с разпоредбата на чл.79, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда са стартирани дейностите за актуализиране на Общинската програма за опазване на околната среда, като същата ще обхваща периода 2021-2028 г.
Във връзка с изготвянето на проекта в 20-дневен срок, считано от 17.05.2022 г., всеки който желае да се включи в подготовката на упоменатия по-горе стратегически документ, може да изпраща предложения на официалния имейл на общината: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или в деловодството на адрес: гр. Малко Търново, ул. „Малкотърновска комуна" № 3.

Общинска администрация Малко Търново

О Б Я В А
до заинтересуваните лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО, ЕИК 00057086, адрес: гр. Малко Търново, ул. „Малкотърновска комуна" № 3, съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно намерение за реконструкция и благоустрояване на дворното пространство на ОДЗ „Юрий Гагарин" в гр. Малко Търново. Проектът предвижда направата на открити площадки за игра, където ще се монтират комбинирани детски съоръжения и градинска мебел /слънцезащитна класна стая на открито, пейки, кошчета за отпадъци/. Предвидена е площадка „Безопасност на движението по пътищата", която представлява рисуван асфалт с умален макет на пътно кръстовище с пешеходни пътеки и улици. Ще бъде подменена настилката на дворното пространство. Ще бъде засадена декоративна дървесна и храстова растителност. Предвидена е санитарна резитба за подмладяване на короните на дърветата и за освежаване на съществуващата храстова растителност.

Община Малко Търново уведомя заинтересованите страни, че има инвестиционно предложение за "Изграждане на сондажен кладенец за собствени нужди в поземлен имот с идентификатор 69328.102.213, по кадастралната карта на с. Стоилово, местност "Край село - СРГ" с възложител "Натс Комерс" ЕООД.

Община Малко Търново съобщава, че със заповед на министъра на околната среда и водите периода от 01.04.2022 г – 31.10.2022 г е определен за пожароопасен в защитените територии, изключителна държавна собственост, особено на територията на резерватите „Витаново", „Средока", „Узунбуджак".
С оглед недопускане на пожари и намаляване на последиците от тях е необходимо да се предприемат следните мерки:
- Собствениците на земеделски земи трябва да поддържат постоянна бдителност и готовност с цел недопускане на пожари.
- Забранява се паленето на стърнища, крайпътни ивици и сухи треви.
- Забранява се паленето на открит огън на разстояние по малко от 100м от границите на горските територии.
- Изхвърлянето на горими отпадъци да става на определените за целта места.
- Не изхвърляйте стъклени бутилки – дефекти по тях могат да имат ефектът на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци.
- Не палете огън в гората, освен на специално обозначените и устроени за това туристически места.
- Лице забелязало пожар да позвъни на тел. 112.

Открита е процедура за провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване на 29.08.2014 г. от 11,00 часа в залата на Община Малко Търново за отдаване под наем на общински земеделски имоти в землището на гр. Малко Търново

 

Прочети повече

embl2022

embl2021

EOP20

PIRO21

covid19

iLoveBulgaria

banermdt

baner-MDT-200x110

OUP

android

Комисия за защита от дискриминация

Комисия за защита от дискриминация

peika bg

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей "Проф. д-р Александър Фол"

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре