- Директор на ДГ "Ален мак", село Звездец

- Детски учител в ДГ "Ален мак ", село Звездец

- "Директор - Социален работник" в "Дневен център за пълнолетни лица с увреждания"                         

                                                                                                                                                                                   публикувано на 14.09.2018 г, 13:35ч

     -- Методически указания за провеждане на конкурс за длъжността " Директор - Социален работник"   

                                                                                                                                                                                   публикувано на 14.09.2018 г, 13:37ч

    -- Назначаване на комисия за разглеждане на подадени заявления

                                                                                                                                                                                   публикувано на 15.10.2018 г, 16:30 ч

   -- Прекратяване на конкурс за длъжността "Директор - Социален работник"

                                                                                                                                                                                  публикувано на 16.10.2018 г, 15:20 ч

- "Социален работник", "Психолог", "Медицинска сестра", "Рехабилитатор", "Кинезитерапевт", "Трудотерапевт/социален асистент"

                                                                                                                                                                                   публикувано на 09.11.2018 г, 08:30 ч

      -- Заявление за участие в конкурса

                                                                                                                                                                                   пубилкувано на 09.11.2018 г, 08:35 ч

      -- Декларация за обработване на лични данни

                                                                                                                                                                                   пубилкувано на 09.11.2018 г, 08:40 ч

 

- Длъжност "Здравен медиатор"

                                                                                                                                                                                   публикувано на 21.01.2019 г, 15:45 ч

    -- Заявление за участие в конкурса

                                                                                                                                                                                   публикувано на 21.01.2019 г, 15:50 ч

- Длъжност "Секретар на Община"

                                                                                                                                                                                    публикувано на 13.01.2020 г, 11:30 ч

- Длъжност "Директор на дирекция "Култура, образование и спорт"

                                                                                                                                                                                    публикувано на 13.01.2020 г, 11:35 ч