Меню

Добре дошли

в обновения административен уебсайт на Община Малко Търново!

В горния десен ъгъл можете да преминете към използване на старата версия

При въпроси или проблеми свързани с функционалноста на сайта моля използвайте менюто Проблеми с функционалността.

 

- Директор на ДГ "Ален мак", село Звездец

- Детски учител в ДГ "Ален мак ", село Звездец

- "Директор - Социален работник" в "Дневен център за пълнолетни лица с увреждания"                         

                                                                                                                                                                                   публикувано на 14.09.2018 г, 13:35ч

     -- Методически указания за провеждане на конкурс за длъжността " Директор - Социален работник"   

                                                                                                                                                                                   публикувано на 14.09.2018 г, 13:37ч

    -- Назначаване на комисия за разглеждане на подадени заявления

                                                                                                                                                                                   публикувано на 15.10.2018 г, 16:30 ч

   -- Прекратяване на конкурс за длъжността "Директор - Социален работник"

                                                                                                                                                                                  публикувано на 16.10.2018 г, 15:20 ч

- "Социален работник", "Психолог", "Медицинска сестра", "Рехабилитатор", "Кинезитерапевт", "Трудотерапевт/социален асистент"

                                                                                                                                                                                   публикувано на 09.11.2018 г, 08:30 ч

      -- Заявление за участие в конкурса

                                                                                                                                                                                   пубилкувано на 09.11.2018 г, 08:35 ч

      -- Декларация за обработване на лични данни

                                                                                                                                                                                   публrкувано на 09.11.2018 г, 08:40 ч

 

- Длъжност "Здравен медиатор"

                                                                                                                                                                                   публикувано на 21.01.2019 г, 15:45 ч

    -- Заявление за участие в конкурса

                                                                                                                                                                                   публикувано на 21.01.2019 г, 15:50 ч

- Длъжност "Секретар на Община"

                                                                                                                                                                                    публикувано на 13.01.2020 г, 11:30 ч

- Длъжност "Директор на дирекция "Култура, образование и спорт"

                                                                                                                                                                                    публикувано на 13.01.2020 г, 11:35 ч

- Свободни длъжности в Център за грижа за лица с умствена изостаналост

    -- Заявление за участие в конкурса    

                                                                                                                                                                                    публикувано на 06.10.2021 г, 13:50 ч

- Длъжност "Социален работник"

                                                                                                                                                                                    публикувано на 28.02.2023 г, 15:30 ч

        -- Заявление за участие в конкурса

                                                                                                                                                                                     публикувано на 28.02.2023 г, 15:35 ч

- Длъжност "Социален работник"

                                                                                                                                                                                     публикувано на 01.06.2023 г, 11:30 ч

        -- Заявление за участие в конкурса 

                                                                                                                                                                                     публикувано на 01.06.2023 г, 11:30 ч

       -- Списък на класираните кандидати за длъжността "Социален работник"

                                                                                                                                                                                     публикувано на 22.06.2023 г, 10:40 ч

- Длъжност "Трудотерапевт" - 1 бр.

                                                                                                                                                                                     публикувано на 05.07.2023 г, 10:00 ч

     -- Списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността "Трудотерапевт"

                                                                                                                                                                                     публикувано на 20.07.2023 г, 14:30 ч

     -- Списък на класираните кандидати за длъжността "Трудотерапевт"

                                                                                                                                                                                     публикувано на 25.07.2023 г, 10:30 ч

- Длъжност "Готвач" - 1 бр.

                                                                                                                                                                                     публикувано на 11.09.2023, 16:45 ч

 

 

      

    

 

                                                                                                                                                                                     

                                        

               

                                                                                                                                                                                 

 

 

Бизнес център

 Бизнес център Малко Търново е сдружение с нестопанска цел със седалище в гр. Малко Търново. Главната му цел е да подпомага малкия бизнес и предприемачеството за създаване на благоприятна среда за развитие на частния сектор и увеличаване на заетостта.

Прочети повече...

Исторически музей "Проф. д-р Александър Фол"

Исторически музей Първият музей в гр. Малко Търново е създаден през 1983 г. под името „Музеен комплекс Странджа” и е резултат от интензивната работа в района по програмата Странджа-Сакар. През 2002 г. е преструктуриран в Общински Исторически музей и до днес е единствения културен институт в сърцето на Странджа планина.

Прочети повече...

Туристически информационен център

 Изграденият туристически информационен център е разположен в една от най – достъпните части на града – централната градска градина. Общата стойност на проекта е 130 000 лв. и е изграден със средства от общинския бюджет.

Прочети повече...

Нагоре