"Услуги за осъществяване на одит по проект:"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново"

по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен №BG161PO005/10/2.10/06/21 по Приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."

 

 

Прикачания:
Свали този файл (odit depo.zip)Договор с приложения[ ]45806 КБ01-10-2014 00:12
Свали този файл (mejdinno plashtane odit.pdf)Междинно плащане[ ]519 КБ17-02-2015 15:22
Свали този файл (dopalnitelno sporazumenie_001.pdf)Допълнително споразумение към договор[ ]1696 КБ16-06-2015 08:37