Избор на изпълнител на СМР за обект: "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново" по проект: "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново", вх.№ DIR510211621-6-50

по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен №BG161PO005/10/2.10/06/21 по Приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.

 

 

Прикачания:
Достъп по връзката (http://malkotarnovo.org/new/attachments/article/247/RProekt_finall.7z)Работен проект[ ]0 КБ30-09-2014 03:40
Достъп по връзката (http://malkotarnovo.org/new/attachments/article/247/SMRDepo.rar)Договор с приложения[ ]0 КБ30-09-2014 03:40
Свали този файл (saob_gar.izpl.pdf)Съобщение за освобождаване на банковата гаранция за изпълнение[ ]501 КБ28-10-2014 16:22
Свали този файл (saobshtenie mejdinno plashtane.pdf)Съобщение за междинно плащане[ ]539 КБ07-11-2014 15:47
Свали този файл (mejdinno plashtane CMR.pdf)Междинно плащане[ ]520 КБ07-01-2015 15:26
Свали този файл (info mejdinno plashtane.pdf)Информация междинно плащане[ ]600 КБ04-05-2015 15:19
Свали този файл (91-00-252.pdf)Информация за междинно плащане[ ]580 КБ29-05-2015 08:54
Свали този файл (91-00-384.pdf)Информация за окончателно плащане по договор[ ]598 КБ03-08-2015 15:35
Свали този файл (informaciq izpalnen dogovor.pdf)Информация за изпълнен договор[ ]2626 КБ03-08-2015 13:18