"Избор на изпълнител за осъществяване на авторски надзор по проект:"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново",вх.№DIR510211621-6-50

по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен №BG161PO005/10/2.10/06/21 по Приоритетна ос 2"Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013г.",по реда и условията на глава осма "а" от ЗОП.

 

 

 

Прикачания:
Свали този файл (dogovor avtorski nadzor.pdf)Договор с приложения[ ]30418 КБ29-09-2014 17:51
Свали този файл (mejdinno plashtane AN.pdf)Междинно плащане[ ]597 КБ17-02-2015 15:21
Свали този файл (inf.garancia za izpalnenie _AN.pdf)Инф. гаранция за изпълнение на Авторски надзор[ ]611 КБ12-03-2015 16:39