"Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор на обект:"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново" по проект: "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново", вх.№ DIR510211621-6-50

по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с референтен №BG161PO005/10/2.10/06/21 по Приоритетна ос 2 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."

 

 

Прикачания:
Свали този файл (dogovor str.nadzor.pdf)Договор с приложения[ ]71058 КБ29-09-2014 17:50
Свали този файл (mejdinno plashtane CN.pdf)Междинно плащане[ ]538 КБ08-01-2015 16:28
Свали този файл (inf.garancia za izpalnenie_ CN.pdf)Инф. за гаранция за изпълнение на Строителен надзор[ ]648 КБ13-03-2015 16:46
Свали този файл (Okonchatelno plashtane.pdf)Окончателно плащане[ ]613 КБ01-04-2015 09:53
Свали този файл (informaciq.pdf)Информация изпълнен договор[ ]2772 КБ01-04-2015 11:18