„Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Малко Търново"по проект BG161PO001/5-03/2013/031 „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Малко Търново"  в рамките на Приоритетна ос 5: „Техническа помощ", Операция 5.3 „Изграждане на капацитет на бенефициентите по ОПРР", по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-03/2013 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II", на Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г."

 

 

Прикачания:
Свали този файл (dogovor.pdf)Договор с приложения[ ]91634 КБ26-09-2014 16:38
Свали този файл (info skluchen dogovor.pdf)Информация сключен договор[ ]5008 КБ26-09-2014 16:39
Свали този файл (saob. avansovo plashtane.pdf)Съобщение за авансово плащане[ ]522 КБ20-10-2014 13:20
Свали този файл (mejdinno plashtane04032015.pdf)Междинно плащане[ ]632 КБ04-03-2015 11:38
Свали този файл (91-00-272.pdf)Информация за извършени плащания[ ]677 КБ09-06-2015 08:39
Свали този файл (dopalnitelno sporazumenie 1.pdf)Допълнително споразумение № 1[ ]1993 КБ07-07-2015 15:28
Свали този файл (dopalnitelno sporazumenie 2.pdf)Допълнително споразумение № 2[ ]2194 КБ10-09-2015 16:15
Свали този файл (91-00-500.pdf)Окончателно плащане по договор[ ]605 КБ27-10-2015 14:55
Свали този файл (91-00-501.pdf)Освобождаване на банкова гаранция за изпълнение[ ]700 КБ28-10-2015 13:58
Свали този файл (info IPGVR.pdf)Информация за изпълнен договор[ ]2830 КБ28-10-2015 13:58