ПП-2016-2/25.01.2016 ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ :

„Доставка на строителни материали за Общинско предприятие „БКС" към Община Малко Търново с три обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка на цимент"; Обособена позиция №2: „Доставка на фракция"; Обособена позиция №3: „Доставка на негасена вар".

Идентификационен номер: 9049824
Срок за получаване на офертите: до 17:00 часа на 04.02.2016 г. 

Прикачания:
Свали този файл (publichna pokana.pdf)Публична покана[ ]2799 КБ25-01-2016 11:11
Свали този файл (dokumentazia.doc)Документация[ ]167 КБ25-01-2016 11:16
Свали този файл (tehnicheska specifikacia.pdf)Техническа спецификация[ ]1054 КБ25-01-2016 11:17
Свали този файл (predstavene_u4astnika.obr1.doc)Представяне на участник - образец 1[ ]60 КБ25-01-2016 11:17
Свали този файл (tehnichesko predlojenie_Obrazec_ 2.doc)Техническо предложение - обр. 2[ ]55 КБ25-01-2016 11:18
Свали този файл (zen.predl OP1_obr3.1..doc)Ценово предложение ОП1- обр.3.1[ ]47 КБ25-01-2016 11:18
Свали този файл (zen.predl OP2_obr3.2..doc)Ценово предложение ОП2- обр.3.2[ ]48 КБ25-01-2016 11:19
Свали този файл (zen.predl OP3_obr3.3..doc)Ценово предложение ОП3- обр.3.3[ ]45 КБ25-01-2016 11:19
Свали този файл (dekl. po 4l.56, al.1, t.12_obr.4 .doc)Декларация по чл.56, ал.1, т.12- обр. 4[ ]44 КБ25-01-2016 11:19
Свали този файл (deklar po 4l55.al.7_obr5.doc)Декларация по чл.55, ал. 7- обр. 5[ ]39 КБ25-01-2016 11:20
Свали този файл (proekt dogovor OP1_obr.6.1.doc)Проект на договор ОП 1- обр.6.1[ ]104 КБ25-01-2016 11:20
Свали този файл (proekt dogovor OP2_obr.6.2.doc)Проект на договор ОП 2- обр.6.2[ ]105 КБ25-01-2016 11:20
Свали този файл (proekt dogovor OP3_obr.6.3.doc)Проект на договор ОП 3- обр.6.3[ ]104 КБ25-01-2016 11:21
Свали този файл (Protokol-op.pdf)Протокол[ ]2497 КБ09-02-2016 16:39
Свали този файл (dogovor.pdf)Договор с приложения ОП 1[ ]8674 КБ01-03-2016 09:08
Свали този файл (dogovor 2.pdf)Договор с приложения ОП 2[ ]8336 КБ01-03-2016 09:10
Свали този файл (dogovor s prilojeniq.pdf)Договор с приложения ОП 3[ ]7515 КБ24-03-2016 08:58