ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9042111

С ПРЕДМЕТ: „ТЕКУЩ РЕМОНТ НА СГРАДИ И ОБЕКТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО

Срок за получаване на офертите:  до 17,00 часа на 05.06.2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Публична покана;

- Условия и указание за участие

- Техническо задание;

- Приложения (ОБРАЗЦИ)

 

 

Прикачания:
Свали този файл (1.Dokumentacia.pdf)Документация[ ]309 КБ25-05-2015 16:27
Свали този файл (2.Publichna_pokana.pdf)Публична покана[ ]119 КБ25-05-2015 16:28
Свали този файл (Kolichestveni_smetki.xls)Количествени сметки[ ]101 КБ25-05-2015 16:28
Свали този файл (4.Chast_V_OBRAZCI.docx)Образци[ ]85 КБ25-05-2015 16:41
Свали този файл (Syobshtenie.pdf)Съобщение[ ]190 КБ25-05-2015 16:28
Свали този файл (ЗК-205.pdf)Заповед[ ]520 КБ25-05-2015 16:28
Свали този файл (ЗК-230.pdf)Заповед за комисия[ ]617 КБ08-06-2015 11:18
Свали този файл (Протокол № 1 от 10.06.2015.pdf)Протокол № 1 от 10.06.2015.pdf[ ]3959 КБ10-06-2015 14:03
Свали този файл (Protokol 2.pdf)Протокол № 2[ ]6330 КБ26-06-2015 11:32
Свали този файл (Договор № РД-ОП-17.pdf)Договор № РД-ОП-17.pdf[ ]2839 КБ09-07-2015 11:54
Свали този файл (informaciq.pdf)Информация[ ]347 КБ04-12-2015 11:32