ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО съобщава, че на сайта на Агенцията по обществени поръчки е обявена обществена поръчка, чрез Публична покана с идентификационен № 9041639

С ПРЕДМЕТ:

"Изготвяне на работен проект за реконструкция и направа на инфраструктура в с. Бръшлян, община Малко Търново - групова недвижима културна ценност"

 

Срок за получаване на офертите: до 17,00 часа на 22.05.2015 г.

 

 

Прикачания:
Свали този файл (0.Publichna_pokana.pdf)0.Publichna_pokana.pdf[ ]117 КБ12-05-2015 10:16
Свали този файл (1.Ukazania za podgotovka na ofertite.pdf)1.Ukazania za podgotovka na ofertite.pdf[ ]284 КБ12-05-2015 10:16
Свали този файл (2.Technichesko zadanie.pdf)2.Technichesko zadanie.pdf[ ]3202 КБ12-05-2015 10:16
Свали този файл (Prilojenia.rar)Prilojenia.rar[ ]107 КБ12-05-2015 10:17
Свали този файл (Syobshtenie_NOVO.pdf)Syobshtenie_NOVO.pdf[ ]74 КБ12-05-2015 10:21
Свали този файл (Zapoved_185-08.05.2015.pdf)Zapoved_185-08.05.2015.pdf[ ]513 КБ12-05-2015 10:21
Свали този файл (Protokol klasirane.pdf)Protokol klasirane.pdf[ ]3513 КБ01-06-2015 11:17
Свали този файл (РД-ОП-20_001.pdf)Договор[ ]25324 КБ04-12-2015 13:09